NAMNET BLÄSTAD

Blästad är av en ortsnamntyp som härrör från järnåldern och består av en förled som kan vara ett egennamn: ”Blaegdhur?” eller en terräng-(natur=blåst?)-benämning av oklar betydelse, samt slutleden ”-stadir” i betydelsen husplats.

Sannolikt kommer dock namnet från "blägd", vilket syftar på en terrängformation, något som skjuter ut, en udde i den forntida "Vidinsjön" där byn fick en naturlig plats.

I skriftliga källor hittas Blästad:

1355-05-18 ”Johan i Bladghastadthum” [i]

1371………Jens i Blästad bevittnar köpebrev på bevarat pergamentdokument [ii]

1389-07-24 ”inter villas…et Blaegdastadhae" [iii]

1412-01-03 ”Sixten i Blaghdhastaddher”[vi]


1425-03-2  ”halff tridhi attung i blagdhastadom” …[vii]


1425-05-26  ”i blaegdhastadhum”[viii]


1434-01-30 ”Blaegdhestadhom, Sancti Lawrinsa, Hanekinda” [ix]


1434-01-31 ”.een gaardh i blaegdhestadom (r. 5) twa samnliggiande gardha j blaegdhesthadom i sancte lawrinsa sokn (r. 10) the fornempde twe gaardha i blaegdhastadhom” (r. 16)[x]


1435-07-09 ”Karl i Blaidhastadum” [xi]


1509-03-22 ”blaediastaa”[xii]


1555             ” i Bledesta”[xiii]


1596            ”Måns i Blästa”[xiv]


[i] Riksantikvarieämbetet, Byrån för Arkeologiska Undersökningar 1986 (RAÄ 1988-04-20 5757/86)

[ii] Bengt Pamp, Ortnamnen i Sverige (sid 35-38), Studentlitteratur 1988

[iii] Noteringar1355 – 1596 ur SOFI Språk- och ortnamnsregistret www.sofi.se/SOFIU/topo 1951/  SD 6, s 554

[iv] Pergamentdokument (bifogad fil)

[v] Reg. Eccl. Linc. F 120 link Bibl. Handl NS: 3, Bil 5 sid. 237 regist.

[vi] S Dus 2, s. 467

[vii] Linköping Rap or.

[viii] Hanekinds RAP

[ix] SMR 1937, nr 19 orig.

[x] Linköping Rap or. Blaegdahstadha ib. (a tgo, annan hand) SMR:19

[xi] SMR 1937 nr 258 orig.

[xii] Linkp or.

[xiii] Gustav I´s reg. 25, s. 81

[xiv] Ärkebiskop Abrahams räfst, s. 164 orig.