charlotta%20ekerman_edited.jpg

MÄNNISKOR

som bott och verkat på Blästad Gård

Gården har ägts och präglats av många kvinnor genom åren, såväl under 1600-1700-talen som de senaste 40 åren, från änkebiskopinnan Brita Gyllenadler på 1600-talet till nuvarande ägaren Caroline Nilzén. Även många officerare har ägt och bott på Blästad, från ryttmästare Bengt Eckerman och överstelöjtnant Mattias Strålenhielm på 1700-talet till överstelöjtnant Torolf Nilzén på 1900/2000-talet (gm Caroline Nilzén).

Några personer:

Assessor PEDER MATTSON STIERNFELT (1568-1639)

i tjänst i kung Karl IX:s räknekammare. 1599-1606 fogde över  Linköpings län och 1607-1619 fogde över Kinda och Ydre härader. Mycket framgångsrik köpman. Adlades 1629.

Biskop ANDERS PRYTZ (1590-1655) 

Ansågs för en av de utmärktaste andliga talarna på sin tid och var hovpredikant. Fick även ett namn som dramatisk författare.

Änkebiskopinnan BRITA GYLLENADLER (1653-1691)

änka efter biskopen, hovpredikanten och riksdagsmannen Samuel Nicolai Gyllenadler Enander

Ryttmästare BENGT EDWARD ECKERMAN (1728-1786). Borgmästare i Norrköping

Fru CATHARINA ECKERMAN, f Ahlgren, (1734-1800)

kammarfru hos drottning Ulrika Eleonora. Journalist, översättare och publicist. Mest känd som den enda bekräftade kvinnliga utgivaren av en tidskrift under 1700-talet.

Fröken CHARLOTTA ECKERMAN (1759-1790)

skådespelare, operasångerska, mätress till Karl XIII, verksam som spion. Boken Kurtisanen från 2019 av Anna Laestadius Larsson handlar om Charlotta Eckerman.

Överstelöjtnanten MATTIAS STRÅLENHIELM (1728-1800)

Page vid hovet, militär karriär i först rytteriet och sedan som överstelöjtnant i armén. Riddare av svärdsorden 1760. Den som samlade Blästad i en större egendom. Fick trillingar i Pommern, varav en levde till vuxen ålder och blev officer i Östergötland. Dottern Charlotta gifte sig med friherre Fredrik Ulrik von Friesendorff på granngården Smestad. Efte makens död ägde hon Smestad och Blästad.

Godsägare MAGNUS OLAI (1892-1979)

Kyrkvärd i St Lars församling. Tilldelad Vasaorden för gårdens tjänster under andra världskriget.

Fru MARGARETA MANNERSON (f. Olai) (1919-2010)

Gift med direktören och fastighetsägaren Sven Mannerson, grundare av Mannersons Fastighets AB