ÄGARLÄNGD

500 f.Kr.—1050 e.Kr. Fornlämningar i markerna bekräftar att området varit bebyggt. Blästad var sannolikt en by bestående av flera mindre gårdar redan under denna tid.

1355 Johan i Bladghastadthum

1371 Jens i Blästad

1412 Sixten i Blaghdhastaddher

1435 Karl i Blaidhastadum

1596 Måns i Blästa

1629 Köpmannen Peder Mattson Stiernfelt (Blästad Lillgård)

1639 Biskopen Anders Prytz, måg till Stiernfelt (Blästad Lillgård)

1646 Barberaren (fältskär) Abraham Plageman (Blästad Storgård/Nedergård)

1655 Peter Prytz (Blästad Lillgård)

1668 Fru Maria Plageman (Blästad Storgård/Nedergård)

1680 Karl XI drar in Storgården och Nedergården till kronan, indelas till kavalleriet.

1668 häradshövdingen Samuel Gyllenadler (Blästad Lillgård)

1698 lagmannen Johan Gyllenadler (Blästad Lillgård)

1714 kronobefallningsman Johan Berg  (Blästad Lillgård)

1727 assessorskan Beata Ekerman, dotter till Johan Berg (Blästad Lillgård)

1762 assessorskan Beata Ekerman köper Blästad Storgård av kronan.

1765 major Fredrik Rydingswärd köper (Blästad Storgård/Nedergård)

1773 ryttmästare Bengt Edvard Ekerman (Blästad Storgård/Nedergård)

1782 Lars och Henrik Olsson (Blästad Nedergård)

1786 överstelöjtnanten Mattias Strålenhielm (samlar 1790 hela Blästad i en egendom)

1800 friherinnan Charlotta von Friesendorff, dotter till Strålenhielm

1820 handelsfirman Bäckström och Westman.

1844 Hr Arvid Bäckström

1855 byggmästaren Gustaf Dahlgren

1875 Hr Gustaf Pihlgren

1877 Hr Karl David Engelhart.

1884 Hr Fritiof Lindskog

1899 friherre Harald Fleetwood.

1904 Hr Carl Fredrik Jonsson

1916 Godsägare Hjalmar Olai

1936 Godsägare Magnus Olai, 1943 tillkommer även angränsande Haninge Gård

1988* Fru Margareta Mannerson (f Olai)

2010* Fru Caroline Nilzén (f. Mannerson)

*Sedan 1988 är Blästad uppdelat i tre fastigheter. Blästad 1 är den fastighet där gamla, röda, mangårdsbyggnaden står, den ägs sedan 1988 av Marcus och Josefine Olai, barnbarn till Magnus Olai sr och barn till Magnus Olai jr (bror till Margareta Mannerson).

Blästad 2 är den med den nya, vita, mangårdsbyggnaden och på Blästad 3 står trädgårdsmästarbostaden. Dessa går i arv efter Margareta Mannerson.

Magnus jr och Margareta hade en äldre bror, Gösta, flygofficer som omkom i en flygolycka.