blastad 2.jpg

HISTORIA

500 f.Kr.—1050 e.Kr. Fornlämningar i markerna bekräftar att området varit bebyggt. Blästad var sannolikt en by bestående av flera mindre gårdar redan under denna tid.

Omnämns i flera källor under 1300-1500-talen. 

Flera prominenta ägare under 1600-talet men dras delvis in till kronan under reduktionen 1680. Tillhör kronan fram till 1760-tal då gårdarna säljs till privata ägare. 

1790 samlas gårdarna till en men byter sedan ägare ungefär vart tionde år, såväl genom arv som försäljning.

1912 förvärvas gården av släkten Olai - och gården byter sedan inte ägarfamilj någon mer gång vilket innebär det längsta obrutna ägandet i Blästads historia.

Gården drivs under Magnus Olai först  under statarsystemet och det finns indikationer på att statarna gärna stannade länge på Blästad, flera av dem blev profiler på gården. Efter dess avskaffande var gården fortfarande en arbetsplats åt ett flertal trogna anställda.

Under andra världskriget disponerades gården delvis av försvaret - något som ledde till att Magnus Olai tilldelades Vasaorden.

1943 Haninge Gård förvärvas och Blästad omfattar då 275 ha. Magnus och Wictoria Olai äger därutöver gårdarna Hölja, Stora Sonorp, Sonorp,  Ås södergård, Viby Stora Källgård, Oxelgård och Bossgård.

1970 Jordbruksmarken exproprieras av Linköpings kommun och 700 år av jordbruk upphör.


1992 brinner ladugården ned och besjungs senare av Lars Winnerbäck, som är uppvuxen i området, med strofen "Här färgas molnen i skymning ganska ståtligt över Grand och det ser lite ut som den där natten när ladan brann, om du minns det".

Kanske en omedveten elegi över den tid då ett jordbruk inte bara tog ansvar över jordens resurser utan även över alla de människor som arbetade med och levde mitt i dem. Långt in på 1900-talet bodde alla människor i området på gårdarna och var beroende av varandra, nu bor de flesta i radhus och lägenheter på de gamla betes- och åkermarkerna och samverkar på andra sätt istället.