BLÄSTAD GÅRD

Familjegården mitt i staden

Blästad Gård är omskriven sedan 1300-talet. Genom århundradena har den ägts av bl a ätterna Plageman, Stiernfelt, Eckerman, von Friesendorff, Strålenhielm, Dahlgren, Fleetwood och Olai.

De senaste dryga hundra åren har Blästad tillhört familjen Olai, det längsta obrutna ägandet. Magnus och Wictoria Olai drev gården under stora delar av 1900-talet. Gården gick i arv till deras dotter Margareta, gift med direktör Sven Mannerson, och därefter till Sven och Margaretas dotter Caroline, gift med överstelöjtnanten Torolf Nilzén.

Nu bor femte generationen i släkten på gården med Kristina Olai-Vigren, som växte upp på Blästad, med maken Patrick Vigren och barnen Carl-Johan, Margaretha, Elisabeth och Charlotte.

Den äldre, röda, fd huvudbyggnaden ägs och bebos också av barnbarn till Magnus och Wictoria Olai.

Denna sida handlar om Blästad Gård, om dess människor, historia och byggnader.

This site is about the history of the estate of Blästad. English version to come.

blastad 3.jpg